O Pražské fotografické škole

Pražská fotografická škola (PFŠ) má za sebou dlouhou tradici, byla založena 1. září 1972. V roce 1989 byla volně přidružena ke Svazu českých fotografů, od roku 1990 je školou samostatnou. Díky moderním výukovým metodám a zkušenému lektorskému kolektivu připravila za léta své činnosti celou řadu vynikajících fotografů pro jejich profesionální dráhu. Pražská fotografická škola je připravena zpřístupnit studium zajímavého a kreativního oboru fotografie všem zájemcům a připravit je na úspěšnou dráhu profesionálních fotografů. Nabízí odborné vzdělání pro všechny (pro absolventy, zaměstnané, začínající či amatérské fotografy). Vychováme další generaci kvalitních fotografů, kteří mohou své zkušenosti předávat dál.

Pražská fotografická škola je škola s dlouholetou tradicí.

  Co můžete od naší školy očekávat:

 • Večerní školu pro začínající i pokročilé amatéry.
 • Vyučují lektory s dlouholetou praxí a prokazatelnými úspěchy.
 • Těsné spojení teoretických přednášek s tvůrčí praxí.
 • Vedení k samostatné činnosti i kolektivní spolupráci.
 • Důraz na uplatnění získaných dovedností v praxi.
 • Společné výstavy.
 • Přístup do školního archivu prací.
 • Benefity od tuzemských prodejců fotografické techniky a laboratoří.

Historie a současnost školy

Pro velký zájem bylo na PFŠ záhy po jejím založení otevřeno také dálkové studium a k tomu zřízena konzultační střediska v Českých Budějovicích, v Piešťanech na Slovensku a posléze plnohodnotná pobočka v rakouském Linci. Koncem minulého století bylo možné na PFŠ studovat také v řádném denním studiu.

V současnosti má studium na Pražské fotografické škole podobu večerního studia rozděleného do dvou ročníků, respektive do tří, počítáme-li i přípravný nultý ročník.

Výuka je kombinací teoretické přípravy, seminářů a praktických cvičení. Věnuje se jak historii fotografie, technice snímání, autorskému právu, žurnalistice a počítačové grafice, tak všem hlavním oblastem fotografické tvorby – od krajiny, zátiší a reportáže přes fotografování architektury až po figurální a portrétní fotografii či akt v dokonale vybaveném ateliéru. Lektoři s dlouholetou praxí kladou důraz nejen na všestranné rozvíjení talentu studentů a prohlubování jejich odborných znalostí, ale především na praktické využití získaných dovedností v oblasti umění a médiích.

Školní rok 2016 / 2017

  Pro školní rok 2016/2017 jsou na PFŠ k dispozici tři druhy studia:
 • Dálkové studium - přípravný nultý ročník
 • Přípravné studium – nultý ročník
 • Řádné studium – první a druhý ročník
 • Řádné studium je určeno studentům, kteří zvládli základy fotografické techniky a mají zájem o samostatnou práci v oblasti fotografické tvorby.

Podmínkou přijetí k řádnému studiu je dosažení věku 18 let a složení přijímacích zkoušek, které ověřují základní znalosti a předpoklady ke studiu fotografie. Předchozí studium ani odborná praxe nejsou vyžadovány, pro školní cvičení je však nutné, aby měl student vlastní základní fotografické vybavení.

Optimální výsledky studia zajišťuje kombinace teoretického vyučování, seminářů a praktických cvičení pod dohledem zkušených lektorů. Řádné studium probíhá jednou týdně od 17:30 do 20:30 hodin. Dvouleté studium, rozdělené do čtyř semestrů, je po odevzdání a obhajobě závěrečné práce, zakončeno zkouškou před odbornou komisí. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolutoriu školy s uvedením dosaženého výsledku odbornosti.