O studiu audio-vizuální tvorby na PFŠ


Přednášky vede: Mgr. Tomáš Kepka

Přípravka – základy audio-vizuální tvroby

1 rok studia / 2 semestry / školné za celý školní rok činí 16.500 Kč

Přípravné studium – nultý ročník je určeno začátečníkům a středně pokročilým. Ročník je rozdělen na zimní a letní semestr. Přednášky se konají pravidelně v pátek od 17:30 do 20:30 hodin. Student během dvou semestrů přípravného studia získá přehled o základech audio-vizuální tvorby, o audio-vizuálních a digitálních technologiích a získá povědomí o základech dramaturgie a scénaristiky. Součástí praktických cvičení je příprava a realizace natáčení videa včetně jeho následné prezentace, spojené s výkladem o technice a technologiích s tím spojených. Studium je zakončeno semestrálním cvičením.

Dvouleté studium – audio-vizuální tvorby

2 roky studia / 4 semestry / školné za jeden semestr činí 16.000 Kč

První a druhý ročník je určen pro středně pokročilé studenty. Každý ročník je rozdělen na zimní a letní semestr. Výuka probíhá každé pondělí od 17:30 do 20:30 hodin. Přednášky jsou spojené se seminářem, kde je možno konzultovat i vlastní tvorbu. Student během studia získá základy režie a osvojí si realizační zásady (námět, storyboard, fotoscénář, práce s kamerou, práce se světly, střihové video a audio práce a práce s video grafikou). Semestry jsou zakončeny krátkým kreativním cvičením. Závěrečná práce je realizace videa dle výběru studenta (videoklip, reklama nebo portrét).

Dálkové studium – kreativní video

1 roky studia / 2 semestry / školné na celý školní rok činí 8.000 Kč

Studium je vhodné pro středně pokročilé (i pro mimopražské) studenty. Tento speciální tvůrčí seminář probíhá od listopadu do června jednou do měsíce a to v sobotu od 13 do 18 hodin. V rámci výuky se realizují krátká cvičení rozvíjející tvůrčí potenciál studenta, jeho praktické dovednosti s moderními AV technologiemi (práce s kamerou, fotoaparátem, se zvukem, mixem, grafikou a animací).