Přijímací řízení ke studiu na Pražské fotografické škole


Studium fotografie

Přijímací řízení pro školní rok 2017 / 2018 se koná 2.10.2017 od 17:00 do 19:00 hodin

Forma studia oboru fotografie:

 • Večerní studium (1x týdně 17:30 – 20:30) v ateliéru I.P.Pavlova
  • nultý ročník 16.000,- / za školní rok
  • první ročník 15.000,- (1.semestr) / 14.000,- (2.semestr)
  • druhý ročník 13.000,- (1.semestr) / 12.000,- (2.semestr)
  • třetí ročník 11.000,- (1.semestr) / 10.000,- (2.semestr)
 • Dálkové studium (1x / měsíc 10:00 – 18:00) v atelieru I.P.Pavlova
  • nultý ročník 16.500,- / za školní rok
  • první ročník 15.500,- (1.semestr) / 14.500,- (2.semestr)

Přijímací řízení se koná na adrese PFŠ – Atelier DigiFoto, zvýšené přízemí, Sokolská 35, Praha 2 – centrum Prahy, přímo na nám. I.P.Pavlova. Zájemce si rezervuje termín tím, že zašle vyplněnou přihlášku a její přílohy na e-mail školy info@fotografickaskola.cz. Do předmětu e-mailu zájemce uvede "PFŠ – přijímací řízení – školní rokročníkforma studia" (např: PFŠ – přijímací řízení 2017/2018 – 1. ročník – večerní. Požadavky přijímacího řízení: písemný test a ústní pohovor.

K přijímacímu řízení s sebou zájemce přinese:

 • Průkaz totožnosti.
 • Přihlášku a její přílohy vytištěné na formát A4.
 • fotograafie (dle ročníku viz popis níže)
 • Administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 980 Kč (v hotovosti, platba kartou není možná). Poplatek za přijímací řízení je nevratný.

Předmětem přijímacího řízení je prověření talentu zájemců o studium. Skládá se z písemného testu zaměřeného na techniku fotografie a dějiny fotografie a ústního pohovoru nad autorskou tvorbou zájemce (20 ks fotografií).

Fotografie, které zájemce o studium pořídil. Zájemce ořízne fotografie dle vlastních potřeb, tak aby alespoň jedna ze stran byla o minimálním rozměru 18 cm. Fotografie mohou být prezentovány na PC zájemce, nebo vyvolané a adjustované. Žánry: Portrét, Krajina, Výjev, Akt, Zátiší, Reportáž, Architektura, Flora/Fauna, Sport a Divadlo/Kultura).

 • pro 0 ročník doneste minimálně 20 fotografií dle vlastního výběru.
 • pro 1 a vyšší ročníky doneste minimálně 10 žánrů po 2 různých fotografiích (celkem minimálně 20 fotografií)

Audiovizuální tvorba

Přijímací řízení právě probíhá

1 rok studia / 2 semestry / školné za celý školní rok činí 16.700 Kč
 • Předmětem přijímacího řízení je prověření talentu uchazečů.
 • Uchazeč přinese k přijímacímu řízení námět / synopsi na vlastní klip / dokument.
 • Kdo má zkušenosti s natáčením, přinese vlastní ukázku na PC.
 • K přijímacímu řízení s sebou uchazeč přinese svůj životopis, dvě fotografie pasového formátu, vyplněnou přihlášku.
 • Administrativní poplatek za zápis činí 980 Kč. Uchazeč uhradí poplatek v hotovosti v den konání přijímacího řízení. Poplatek za přijímací řízení je nevratný.

Přijímací řízení právě probíhá

3 roky studia / 6 semestrů / školné na jeden semestr činí 16.700 Kč
 • Předmětem přijímacího řízení je prověření talentu uchazečů.
 • Uchazeč přinese k přijímacímu řízení námět / synopsi na vlastní klip / dokument.
 • Kdo má zkušenosti s natáčením, přinese vlastní ukázku na PC.
 • K přijímacímu řízení s sebou uchazeč přinese svůj životopis, dvě fotografie pasového formátu, vyplněnou přihlášku.
 • Administrativní poplatek za zápis činí 980 Kč. Uchazeč uhradí poplatek v hotovosti v den konání přijímacího řízení. Poplatek za přijímací řízení je nevratný.

Studium žurnalistiky

Přijímací řízení právě probíhá

3 roky studia / 6 semestrů / školné na jeden semestr činí 14.800 Kč
 • Předmětem přijímacího řízení je ústní pohovor.
 • Uchazeč přinese k přijímacímu řízení text, jehož je autorem a seznam prostudované literatury vztahující se k předmětu studia.
 • K přijímacímu řízení s sebou uchazeč přinese svůj životopis, dvě fotografie pasového formátu, vyplněnou přihlášku.
 • Administrativní poplatek za zápis činí 980 Kč. Uchazeč uhradí poplatek v hotovosti v den konání přijímacího řízení. Poplatek za přijímací řízení je nevratný.