O studiu žurnalistiky na PFŠ


Dálkové studium – žurnalistika

1 roky studia / 2 semestry / školné na celý školní rok činí 14.500 Kč

Studium je zaměřeno na širší souvislosti práce v médiích. Studenti budou seznámeni jak se současnými trendy vývoje médií tak i teoretickým konceptem žurnalistiky a etickými problémy tohoto oboru. Studenti by po absolvování měli být schopni práce v mediálních agenturách či vydavatelstvích, měli by mít širší povědomí o zveřejňování a analýze mediálních sdělení, zvláště žurnalistické povahy. Studium v sobě odráží poslední teoretické poznatky v oboru, stejně jako aktuální vývoj novinářské praxe. Studenti budou vedeni ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce, zároveň budou mít možnost vyzkoušet si nové postupy v seminářích, které jsou součástí výuky.