Karel Křemel

Karel Křemel je absolventem Pražské fotografické školy.