RNDr. LINDA VONÁSKOVÁ PhD.

Vyučuji již od roku 2010 Dějiny fotografie na PFŠ a mám své stránky, které nejsou moc aktuální. Ráda fotografuji portréty a výtvarnou fotografii, ve které se inspiruji českou meziválečnou avantgardou.

Vzdělání

  • Pražská fotografická škola
  • Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze (postgraduální studium: Fyzikální a materiálové inženýrství, katedra fyziky) 2009 - 2016
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2004 - 2006 (titul Mgr., magisterské studium Geologie - Geologie životního prostředí. Titul RNDr., Geologie životního prostředí - 2009)
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2001 - 2004 (titul Bc., bakalářské studium Geologie - Hospodaření s přírodními zdroji)

Vlastní tvorba: lindab.xf.cz