NULTÝ ROČNÍK - PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

VEČERNÍ

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

Věk minimálně 18 let.

Zaslání přihlášky k přijímacímu řízení včetně jejích příloh (fotografie pasového charakteru a životopis) na e-mail školy. Přihlášku si uchazeč může stáhnout ZDE.

Složení přijímacího řízení, které ověří základní znalosti a předpoklady ke studiu fotografie, se skládá skládá z písemného testu a hodnocení 10ti fotografií na volné téma, které uchazeč přinese k přijímacímu řízení v jedné z níže uvedených forem, dle vlastního uvážení: 

  • a) vyvolané na formát min 18 cm / kratší strana,
  • b) na vlastním PC.

Uhrazení poplatku 980,- za přijímací řízení (v vhotovosti v den konání přijímacího řízení).

Předchozí studium ani odborná praxe nejsou vyžadovány, pro školní cvičení je však nutné, aby měl student vlastní základní fotografické vybavení.

STUDIUM: 

Večerní studium probíhá po dobu jednoho školního roku jednou týdně od 17:30 do 20:30 hodin. Studenti, kteří splní docházku minimálně na 70% a získají zápočty/známky ze všech předmětů vypsaných pro daný školní rok, mohou postoupit bez dalšího přijímacího řízení do studia řádného. 

Optimální výsledky studia zajišťuje kombinace teoretického vyučování, seminářů a praktických cvičení pod dohledem zkušených lektorů.

Součástí studia je aktivní účast na školních výstavách. S výběrem fotografií na výstavu pomáhají vyučující. 

PROFIL ABSOLVENTA: 

Absolvent přípravného studia / nultého ročníku má být schopen na základě získaných vědomostí z nultéo ročníku schopen složit přijímací zkoušky do prního ročníku, případně postoupit bez talentových zkoušek na základě splněné docházky a prospěchu. Nultý ročník má prověřit hloubku zájmu o tzv. vážnou fotografickou práci a o pokračování v dalším studiu na PFŠ. Po absolvování nultého ročníku by měla být patrna míra zájmu studenta. Student má být schopen vyhodnotit co je a co není fotografie; co, proč a jak fotografovat; znát základní druhy a typy fotografie, které si pod vedením vyučujících vyzkouší (splnění jednotlivých fotografických cvičení je předpokladem k přijetí do navazujícího řádného studia). Po technické stránce se od absolventa přípravného studia očekává fotografování na manuální režim, znalost vlastního fotoaparátu a jeho příslušenství, základní znalost zdrojů světla a jejich využití. 

CENY: 

Naleznete ZDE.