PhDr. Andrea Sloupová, Ph.D.

Výtvarné umění je pro Andreu Sloupovou nejen profesí, ale zároveň životní láskou. Jako historička umění (absolventka studií na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK, která završila obhajobou doktorské dizertační práce) předává posluchačům své zkušenosti v rámci samotných Dějin umění i dalších úzce souvisejících teoretických předmětů, jako jsou Dějiny fotografie. K oboru má úzký vztah zároveň jako aktivní fotografka (absolventka Pražské fotografické školy).


Pražská fotografická škola, s.r.o.
E-mail:info@fotografickaskola.cz
Tel: +420 721 981 410
IČ: 02012634
Číslo účtu:3260769389/0800
Adresa ateliéru: Ateliéru Digifoto (zvýšené přízemí), Sokolská 1662/35 Praha