PhDr. Andrea Sloupová, Ph.D.

Výtvarné umění je pro Andreu Sloupovou nejen profesí, ale zároveň životní láskou. Jako historička umění (absolventka studií na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK, která završila obhajobou doktorské dizertační práce) předává posluchačům Pražské fotografické školy své zkušenosti v rámci samotných Dějin umění i dalších úzce souvisejících teoretických předmětů.