VEČERNÍ STUDIUM - TŘÍLETÉ

Výuka večerního tříletého studia:

  • I. ročníku probíhá v úterý od 17:30 do 20:30;
  • II. ročníku probíhá ve středu od 17:30 do 20:30;
  • III. ročníku probíhá ve čtvrtek od 17:30 do 20:30.

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

Věk minimálně 18 let.

Odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení včetně jejích příloh. Přihlášku si uchazeč může stáhnout ZDE. (Nevztahuje se na studenty, kteří úspěšně ukočili Přípravné studium / Nultý ročník.)

Přijímacího řízení, které prověří základní znalosti a předpoklady ke studiu fotografie, se skládá z písemného testu a hodnocení fotografií, kterými uchazeč prezentuje vlastní tvorbu. Pro 1 ročník uchazeč předloží 20 autorských fotografií dle vlastního výběru z minimálně 5 různých žánrů (Např: Portrét, Krajina, Výjev, Akt, Zátiší, Reportáž, Architektura, Flora/Fauna, Sport a Divadlo/Kultura). Uchazeč ořízne fotografie dle vlastních potřeb a přinese k prezentaci v jedné z níže uvedených forem:

  • a) vyvolané na formát min 18 cm / kratší strana,
  • b) na vlastním PC.

Uhrazení poplatku 980,- za přijímací řízení (v hotovosti v den konání přijímacího řízení).

Vlastní fotoaparát včetně příslušenství.

STUDIUM:

Večerní studium probíhá po dobu tří let jednou týdně od 17:30 do 20:30 hodin. 

Optimální výsledky studia zajišťuje kombinace teoretického vyučování, seminářů a praktických cvičení pod dohledem zkušených lektorů.

Součástí studia je aktivní účast na školních výstavách. S výběrem fotografií na výstavy pomáhají vyučující.

CENY:

Naleznete ZDE.