RNDr. LINDA VONÁSKOVÁ PhD.

Dějiny fotografie na PFŠ vyučuje od roku 2010. Studentům představuje úvod do dějin fotografie a jejich stručné shrnutí. Ráda fotografuje portréty a výtvarnou fotografii, ve které se inspiruje českou meziválečnou avantgardou.

Vzdělání

  • Pražská fotografická škola
  • Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze (postgraduální studium) 2009 - 2016
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2004 - 2006 (magisterské studium)

Vlastní tvorba: https://www.grafvika.cz/linda/