NULTÝ ROČNÍK - PŘÍPRAVNÉ STUDIUM - VEČERNÍ

Výuka:

 • 0 ročníku probíhá v pondělí od 17:30 do 20:30.

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

Věk minimálně 18 let.

Odevzdnání přihlášky k přijímacímu řízení včetně jejích příloh. Přihlášku si uchazeč může stáhnout ZDE.

Přijímacího řízení, které prověří základní znalosti a předpoklady ke studiu fotografie, se skládá z písemného testu a hodnocení fotografií, kterými uchazeč prezentuje vlastní tvorbu. Pro 0 ročník uchazeč předloží 10 fotografií dle vlastního výběru, nejlépe z různých žánrů (Portrét, Krajina, Výjev, Akt, Zátiší, Reportáž, Architektura, Flora/Fauna, Sport a Divadlo/Kultura). Uchazeč ořízne fotografie dle vlastních potřeb a přinese k prezentaci v jedné z níže uvedených forem: 

 • a) vyvolané na formát min 18 cm / kratší strana,
 • b) na vlastním PC.

Uhrazení poplatku 980,- za přijímací řízení (v hotovosti v den konání přijímacího řízení).

Předchozí studium ani odborná praxe nejsou vyžadovány, pro školní cvičení je však nutné, aby měl student vlastní základní fotografické vybavení.

STUDIUM: 

Večerní studium probíhá po dobu jednoho školního roku jednou týdně od 17:30 do 20:30 hodin. Studenti, kteří splní docházku minimálně na 70% a získají zápočty/známky ze všech předmětů vypsaných pro daný školní rok, mohou postoupit bez dalšího přijímacího řízení do studia řádného. 

Optimální výsledky studia zajišťuje kombinace teoretického vyučování, seminářů a praktických cvičení pod dohledem zkušených lektorů.

Součástí studia je aktivní účast na školních výstavách. S výběrem fotografií na výstavu pomáhají vyučující. 

PROFIL ABSOLVENTA: 

Absolvent přípravného studia / nultého ročníku má být schopen na základě získaných vědomostí z nultého ročníku schopen složit přijímací zkoušky do prvního ročníku, případně postoupit bez talentových zkoušek na základě splněné docházky a prospěchu. Nultý ročník má prověřit hloubku zájmu o tzv. vážnou fotografickou práci a o pokračování v dalším studiu na PFŠ. Po absolvování nultého ročníku by měla být patrna míra zájmu studenta. Student má být schopen vyhodnotit co je a co není fotografie; co, proč a jak fotografovat; znát základní druhy a typy fotografie, které si pod vedením vyučujících vyzkouší (splnění jednotlivých fotografických cvičení je předpokladem k přijetí do navazujícího řádného studia). Po technické stránce se od absolventa přípravného studia očekává fotografování na manuální režim, znalost vlastního fotoaparátu a jeho příslušenství, základní znalost zdrojů světla a jejich využití. 

CENY: 

Naleznete ZDE.


  Pražská fotografická škola, s.r.o.
  E-mail:info@fotografickaskola.cz
  Tel: +420 721 981 410
  IČ: 02012634
  Číslo účtu:3260769389/0800
  Adresa ateliéru: Ateliéru Digifoto (zvýšené přízemí), Sokolská 1662/35 Praha